Kroppsspråk – Power Posing

A och O när du gör framträdanden är kroppspråket. Amy Cuddy har absolut bästa introt till ämnet: