Kunskapsgenomgång lågstadiet i Linköping på nämnd 20130926

Vi har väldigt bra resultat i kommunen. Framför allt stack Bäckskolans matematikresultat ut på ett imponerande sätt. Den stora tankeväckande frågan som kom upp under dragningen var denna:

När vi tittar på elevresultaten i matematik har vi från lågstadiet och upp till att de slutar skolan en jämn grupp på unjefär 10% som inte når upp till den lägsta kravnivån i läroplanen. Fritt fram att spekulera i bakgrunden men det är tydligt att detta är ett angeläget problem, oavsett partifärg, oavsett åsikter om skolan eller lösningar.

Kommunen har först i år underlag för att kunna analysera och följa vilka dessa barn är. Det innebär att vi vet inte så mycket som vi skulle vilja önska om hur den här gruppen ser ut över tid. Vi vet däremot att procentuellt är den lika stor som gruppen som idag inte har behörighet till gymnasiet. Den här gruppen står i åk 9 för 80% av alla icke godkända betyg. Alla dessa siffror speglar även läget på riksnivå.

20130926-152542.jpg