Tal på partistämman 2013 i Karlstad

Jag höll två tal på partistämman. Ett om MOOC:s, som Coursera och EdX. För svensk del hänger de intimt ihop med våra avgifter för utländska studenter, vilket blev ett av stämmans stora diskussionsämnen. Det andra om hur jämställdhetsbonusen är felaktigt utformat för att ge den effekt som är tänkt.


Avgifter för utländska studenter

Universitetsvärlden är på väg in i en enorm omvälvning.
Internationella distanskurser, som är gratis och öppna för alla
har vuxit fram till att bli ett hot mot våra högskolor

Jag menar att vi måste ta bort avgifterna för utländska distansstudenter för att kunna vara del i utvecklingen.

En global marknad växer fram med ett underlag på 7 miljarder studenter. Jag är inne på min femte kurs vilket har öppnat mina ögon för hur riktigt effektiv undervisning bedrivs.

Eftersom det räcker med en billig mobiltelefon för att delta är detta den största utbildningsrevolutionen sedan Gutenbergs tryckpressar.
Underskatta inte den utvecklingen.

Tjugo procent av Sveriges studenter läser på distans.
Den stora massan av dessa läser på mindre högskolor som nu konkurrensutsätts av världens mest ryktbara universitet.

Sverige är inte med för vi kan inte attrahera utländska studenter.
De ska ha full kostnadstäckning vilket betyder avgifter på 85 000 kr om året eller mer.

Vi straffar ut vår egen högre utbildning.
Vi kan inte ha nog bråttom att ändra på det.
Gör distanskurser avgiftsfria för utländska studenter.

Jämställdhetsbonusen

Stefan Lövfen kommer säga det,
Åsa Romson kommer säga det,
Gustav Fridolin kommer säga det och
Jonas Sjöstedt kommer inte prata om något annat.
Jämställdhetsbonusen fungerar inte.

Problemet är ersättningsformen.
Jag vill att man ska kunna ta ut fler dagar istället för pengar.
Forskningen kring belöningar är nämligen glasklar.
Att bara ge pengar för moraliska beslut ger negativa effekter
Det har vi redan svart på vitt på.
Att bara höja jämställdhetsbonusen riskerar att inte göra någon större nytta.
Att däremot belöna med mer av exakt det som vi vill uppmuntra, fler dagar, ger maximal utväxling.

Centerpartiet är den starkaste liberala kraften i svensk politik.
Låt oss leverera liberala lösningar som fungerar.
Låt jämställdhetsbonusen ge fler föräldradagar.