Hur underlättare man läsarens inlärning av en text?

image-textenshantverkUnder min förra universitetskurs i skrivandets retorik riktade jag in mig på processkrivande. Bredvid min skärm sitter en kopia på sidan 40 från boken ”Textens hantverk”. Linköpings universitets lärarrum, har en liknande beskrivning här.

Pappret vid min skärm? Boken? Jag håller på den. Inget gott om man inte får jobba för det. Den finns här: eller på ditt närmaste bibliotek.

Varma hälsningar,

Anders