Den genetiska bakgrunden till debatten om föräldraförsäkringen och för den delen, SD:s popularitet.

Det är lätt att se politiska frågor som logiska orsakssamband som alla kan förstå om man bara tar sig tid att förklara. Man kan komplicera det med att blanda in värderingar, religion och kulturell bakgrund, som försvårar kommunikationen. Känns inte det som nog så finns en orsak till. Vi föds med preferenser som driver våra beteenden och i andra hand, våra åsikter.

Robert Sapolsky, professor på Stanford, förklarar här dilemmat vi människor står i. Den överväldigande majoriteten av naturens arter är har förprogrammerade könsroller. Hos oss har vi ett genetiskt spektrum. Det manar till en ödmjukhet inför motståndarsidan och – vilket går att applicera i en vidare politisk bemärkelse, behovet av inkluderande eller heterogena lösningar på komplexa problem. Innan man kommer till godbitarna gås hela strukturen för altruistiskt beteende igenom. Översiktligt men tankeväckande.

Det viktigaste som den här föreläsningsserien tar  upp är det exakta sambandet mellan arv och miljö. Det borde varje gymnasieelev få lära sig, utan undantag.

Se och njut!

PS. Det går rätt fort på avancerad engelska. Har du svårt att hänga med så leta upp den första
föreläsningen i serien så blir det avsevärt lättare sen.