Miljögifter i vår mat – yrkes- och sportfiskare, vergetarianer samt golfare

Var femte måltid i Sverige sker inom offentlig verksamhet. Det är en stark drivkraft. Så…

Vad finns i vår mat?
Bekämpningsmedel och metaller är det många som glömmer att testa för när de testar sitt brunnsvatten. Råvattenkvaliteten är nyckeln till upptaget, oavsett om det är en brunn eller reningsverket i en storstad. Vin innehåller både bekämpningsmedel och bly. Svamp är extremt bra på att ta upp metaller.  Återvunna, miljömärkta förpackningsmaterial är värst på att föra över kemikalier till maten. Stora delar av kemikalierna i en pizzakartong sugs upp av maten.

Hälsoeffekter av bekämpningsmedel

Akuta effekter: Illamående, magsmärtor, huvudvärk

Långsiktiga effekter: Neuroliska störningar, reproduktionen, hormoner, gener.
Bild
Hormonstörande ämnen påverkar ner till tredje generationen.

Kadmium – njurpåverkan, hormonrelaterade cancerformer, Skelettpåverkan. Effekter vid mycket låga halter.

Bly, kvicksilver – skador på centrala nervsystemet, hjärnans utveckling

Arsenik – förändringar i pigment, förtjockad hud och tumörer.

PAH – cancerframkallande
Fettlösliga ämnen ökar i näringskedjan.

Bekämpningsmedel går på odlad mat. Vegetarianer och golfspelare är de stora riskgrupperna.

Golfspelare tvättar inte händerna när de spelar på starkt besprutade grönytor. Det gör att de får ett stort upptag. Vegetarianer äter ofta en ensidig kost med mycket bekämpningsmedel.

Metaller är inte reglerat i KRAV. Så många ekologiska gårdar som ligger längs med väldigt förorenade åar, ger grönsaker som gör att en vegetarian går över riktvärdena.

Ekologiska ägg har högre andel PCB:er eftersom det kommer luftburet och ackumuleras i daggmask.
Faran med att ställa krav på ekologiskt är att man får väldigt mycket importerad mat. I de länder som vi importerar ifrån så har man en väldigt mycket större antibiotikaanvändning. En ekologisk gris från Danmark uppfyller inte de svenska kraven.

Projekt i Gusum. Mätning av PCB.

Ju högre halt PCB, ju mer fisk hade man ätit. Väldigt höga halter.

Svampätare och rökare hade höga halter av kadmium.
Graviditet

Den största exponeringen är under tiden innan kvinnan vet att hon är gravid. Det är när fostret är som mest som det är som känsligast.
Gränsvärden i kost sätts oftast efter vad som är tekniskt möjligt att odla. Så är gränsvärden säkra?
Ska man helt undvika hälsoeffekter vad gäller kadmium så kan ett barn på 10 kg bara äta 50-100 gram mjöl per dag. Då ska man tänka på att frukt och grönt har kadmium i sig, vilket kommer ovanpå det.
Samtliga som äter mycket vätternfisk ligger över gränsvärdet i blod, för kadmium.

Vad mäts?

Industrin lämnar inte över vad produkterna innehåller så detta mäts med stickprov.
Det politiska problemet med att förbjuda östersjöfisken är främst surströmmingen som isf skulle förbjudas. Fritidsfiskare och yrkesfiskare är de som drabbas värst.

Gård & Djurhälsan

Gunnar Johansson
Antibiotika är idag viktiga komponenter i cancerterapi, operationer, transplatationer och neonatalvård.
14% av antibiotikan i Sverige går till djur, resten mäniska. Idag går det åt 13 mg antibiotika per kg i snitt. 144 i EU. Människa i Sverige 96 mg/kg, EU: 116 mg/kg.

Bild
Sverige, Norge och Island är bäst i klassen, Cypern, Italien och Spanien är sämst. Resistensen står i direkt proportion till användningen.
Antibiotikabehovet går att minska med:

 • Djurmiljö
 • Skötsel
 • Bra foder
 • Förflyttningar
 • Smittskydd – bakterierna kommer ju någonstans ifrån.
 • Se till att ha friska djur

2006 förbjöds tillväxtantibiotika.

MRSA

50% av grisbesättningarna i Tyskland har MRSA. Det har uppmätts 300 meter från gårdarna.
I sverige har vi 80 konstaterade fall av MRSA hos djur. Fem igelkottar, häst, kor, hund osv.
Grisuppfödning i Sverige
Tillväxtantibiotikan förbjudet sedan 1986. Framgångsfaktorer:

 • Strikt salmonellakontroll
 • PRRS-fri uppfödning
 • Suggorna grisar i grupper
 • Uppfödning enligt, all in – all out.
 • Strö och svans.

Det kostar otroligt mycket mer att föda upp grisar med svans.

Den stora risken här är att vi skapar och permanenterar en situation likt den i USA där den stat med de lägsta kraven blir den som har hela produktionen.
Östgötamat ekonomisk förening
Ostgotamat.se

Louise Ridderström Alenbrand
Äger certifieringarna Bondens egen Marknad, Östgötamat, Regional matkultur. Organiserar 100 företag. Fokuserar på marknadsföring, ger ut två magasin per år. Sveriges största bondens egen marknad med 40 utställare. Årets Östgötakock med matmässa i Louis De Geer. Tävlingen är väldigt eftertraktat i branschen. Bokningsbara matupplevelser. Viktigt att skapa och paketera produkterna själv – marknaden skapas inte av sig självt.
Östgötamat

Gemensam producentprofil men lyfter fram den lokale producenten. Butikerna betalar idag för att ha dem där.  Igenkänningsgraden är 70%, 43% kan redogöra för vad det betyder.

Druvor, paprika och bananer är värst besprutade.

Det tydligaste politiska problemet är vad definitionen på närproducerat. Växjö kommun har gjort ett bra arbete där. Ödeshög kör på att eleverna ska kunna besöka gården på en dag i pedagogiskt syfte.