Självskadebeteende och tvångsvård

Tvångsvård bygger på att en läkare först skrivit en blankett om tvångsvård från SoS. Sen kan läkaren begära handräckning till psykiatrin där ytterligare en psykläkare måste göra samma bedömning för att det ska bli tal om tvångsvård.

Tvingande medicinering kan ske informellt, genom hot om fastspänning, annars genom fasthållning.


Självskadebeteende 

Studie: 17-åringar, 17-18% skadar sig. Internationellt så är det på 14-18%
När man frågar på specifika beteenden så svarar 35% positivt.
Fyra grupper av skäl:

  1. Reglera ner en känsla
  2. Reglera upp en känsla (Känner sig tom – så jag skär mig)
  3. Social funktion – att få folk att se och komma närmare.
  4. Social funktion – få vara ensam eller slippa krav.

Framgångsfaktor är att garantera första mottagning på BUP inom 30 dagar. Svårigheten med att få in alla med självskadebeteende tidigt är att de inte får remiss, dvs att de inte fångas upp i skolan eller sjukvården.
Tydligt förebygga – bra elevhälsoteam på skolorna. Preventiva program som SBU pekat ut.

Bättre utbildning till skolhälsovården. – Behov som idag inte täcks på boenden för ensamkommande barn. Barnhälsan fungerar väldigt olika i olika länsdelar