Hudsjukvården i Region Östergötland

Hälso- och Sjukvårdsnämnden HSN 151208

Hudsjukvården i Region Östergötland

Behovet ökar med 10% per år. Detta pga fler äldre och fler tumörer som följd av en solande generation. Detta är den snabbast växande sjukvårdsgruppen.

Man har haft ambitionen att operera prickar vid första påtittning men inte lyckats med det. Problemet är att det just nu försvinner fler läkare än det kommer in. E-lösningar kommer kräva fler och inte färre bedömningar.

Hälften av alla patienter får vänta mer än 60 dagar för besök.

Slutsats: Hudkliniken har för få läkare och för låg produktivitet. Med fler hudläkare så skulle det bli mindre skärande och mer annan behandling.

Utbudet av läkare kommer leda till färre aktörer, ett mindre utbud och högre kostnader.