Beredningen för behovsstyrnings uppdrag

IMG_0990

Beredningens slutsatser

  • Transparent process med förankring och delaktigthet
  • Utgå ifrån den befintliga utformningen av resursfördelningsprocessen
  • Kommunikationens betydelse
  • Långsiktiga preventiva satsningar kontra akuta satsningarilden  i prioriteringsarbetet
  • Tydliggöra när och på vilket sätt de politiska viljeinriktningarna kommer in
  • Utveckla mallar och deokumentation
  • Kriterier för prioritering av områden som blir behovsanalyser
IMG_0992

Resursfördelningen

100 miljoner används för större språng.

Förra året lade vi 25 miljoner för utökade ST-platser i Allmänmedicin, i år 10 för 10 ytterligare ST-platser.

Resursfördelningsprocessen fungerar bra för nya steg och satsningar men fångar inte volymförändringar.
IMG_0993