Besök EU-parlamentet – Fredrik Federley

EU

28 länder, 5 kandidatländer.
Greklandskrisen, Ukraina, flyktingvågorna från Afrika och Mellanöstern samt utvecklingen i Ungern och England gör att EU beskrivs som ett projekt som skakar lite idag. Vi ser en nationalistisk våg inom Europa idag. Det finns en konservativ rörelse också som framför allt ger sig i uttryck i abortfrågan.

 

IMG_1201

Eftersom alla länder har vetorätt så är EU en politisk tummetott men ekonomisk jätte.
Europeiska kommissionen har den lagstiftande i intiativrätten men även vakthund för införd lagstiftning.
Fredrik Federley har nu fokus på antibiotika och djurhållningsfrågorna. Drar man ner på medicinerna så krävs bättre djurhållning. Alla frågor hanteras på detaljnivå.
IMG_1200
Ytterligare en käpphäst är att få tillbaka växtförädlingsföretag till Europa.
Tillfälligt granskningsutskott för Volkswagenskandalen, Fredrik är gruppledare. Handlar om att skruva om lagstiftningen för att försvåra för en upprepning.
Fredrik noterar att vi i Norden har behov av mer växtmedelsbekämpning än Sydeuropa eftersom vi har andra förhållanden än Sydeuropa med längre tid mellan varje sådd.

IMG_1202