Hur vi stimulerar stolthet och lust för ständiga förbättringar

Mats Uddin

IMG_0995

Sjukvårdens utmaningar

  • Demografi – äldre befolkning som blir friskare men har vårdbehov samt medför finansieringsproblem. Påverkar redan geriatriken.
  • Medicinskteknisk utveckling och digitalisering
  • Ekonomi – Östergötland sitter i en gynnsam sits
  • Kvalitet – effektivitet – förbättringskultur IMG_0996
  • Personcentrerad vård – patientinflytande
  • Kompetensförsörjning – rätt använd kompetens. Vi kommer fortsätta öka i antal medarbetare. Fokus och utmaningen handlar om rätt använd kompetens.
  • Medborgarnas syn på offentligt finansierad service
IMG_0998
Hälsa
Vi har att inplementera östgötakommisionens rekommendationer.
Vi ska jobba efter konceptet, ”steal with pride”. Det är kostnadsseffektivt att kopiera de bästa klinikernas koncept.
Trenden går mot en mer personcentrerad vård.
Vi måste ha med oss att det finns många mäniskor som inte orkar vara en del i sin egen vårdprocess men vi ska ge den servicen.
 
IMG_0999
Vilken kultur vill vi ha i sjukvården?
Controllingsystemet dikterar ett stuprörstänk vilket vi behöver kompensera med sidledsansvar.
Googla Paul Batalden – Hur skapar vi en kultur …
 
 
Goda exempel på utveckling
Stefan Vilander, Njurmedicin
Det tar 2-6 års väntetid att få en ny njure. Man får åka på behandling 3-5 ggr per vecka. Även efter transplantation så är man tillbaka i dialys efter 15 år.
Vi är främst i landet vad gälelr bloddialys hemma.
Framgångsfaktorer:
Vara ärligt och tydlig mot patienten
Guide:a till långsiktighet
Gemensam policy med tydliga processvägar
Jobba i team, lyssna på varandra.
Bröstcancer kirurgi som dagsjukvård
Nivåstrukturering 2011 och flyttade alla operationer till Linköping. 450 förra året. Äldre patienter behöver ibland ett natt på sig för att vara med igen men de är en bråkdel.
Framgångsfaktorer:
Hälsodeklaration, Hemsituation och Narkosbedömning görs innan.
Samlokalisering av alla steg i behandlingen, dvs mammografi och patologi.
Cityhälsans vårdcentral. Beteendemottagning
Har två psykologer som är skolade i KBT, som har beteendesocial mottagning. Patienten har max 30 min väntetid. Syftet är att få ett högt flöde utan planering och minimera medicinering.
 
Gruppdiskussion
Vi har forum både på region (lite bättre hela tiden) och centrumnivå för förbättringsöverföring. Vi bör utveckla dem.
Precis som i mjukvaruutveckling så finns det en poäng i att involvera patienterna tidigt i en tjänsts utformning.
Vi behöver träffas i den här konstellationen lite oftare än 2 ggr per år. Däremot ska inte förbättringsarbete ske här. Det blir väldigt tungt när allting ska gå genom chefer.
En annan poäng med det nya systemet är att det ger tid till att klinikerna ska kunna motivera sina förslag.
Vi behöver komplettera förslagen från ovan med att man redovisar hur det slår eller hjälper andra delar i vårdkedjan.