LRF i Bryssel

LRF

Förutsättningar för påverkan i Bryssel:

  • Stor vana vid lobbyism
  • Kräver både tydligt budskap och tajming
  • Alla har en agenda – känn din motpart
  • Stora kulturella skillnader
  • Alla som agerar i Bryssel har sin bas i en medlemsstat.

 

LRF har haft representation i Bryssel sen åttiotalet. Tätt samarbete inom organisationen  Copa Cogeca. Copa Cogeca ses ofta som en konserverande kraft i Bryssel.
Reglerna inom jordbruket kommer med några års eftersläpning från Bryssel.
Det stora dagsproblemet i EU idag är att Ryssland har stoppat all import från EU. Det gäller framför allt slaktbiprodukter som inte hittar avsättning idag. Det avhjälps till viss del genom att Serbien, Vitryssland och Turkiet som sen säljer vidare i andra hand.
Ryssland har problem med utsäde idag, framför allt spannmål och potatis.
I Sydeuropa så ser sig lantbrukare sig ofta som om inte statligt anställda, så statligt beroende. I Sverige så har vi kommit väldigt långt med att se lantbruket som ett företagande. Svenska politiker är väldigt marknadsorienterade när det gäller jordbruket.
Skillnaderna kring hur EU-stöden används har ökat. Frankrike har varit väldigt generösa med att använda statliga medel. EU:s stöd kommer att minska. Risken med det är att de sydeuropeiska länderna sätter upp stora egna stöd.
Märkning behöver hanteras på olika sätt. Vissa målgrupper appelleras av att kunna se bonden på paketet, andra attraheras mer av en sverigemärkning och den största gruppen ser till priset.
IMG_1205
Vi har fler regler än Sydeuropa men det är inte Sydeuropa som är de stora konkurrensen. Den skarpaste konkurrensen för Sverige är med danskt griskött och holländsk ost. Skillnaden mot dessa länder är att alla regler vägs mot produktionen, på samma sätt som vi hanterar skogsbruket.
De lägsta mjölkpriserna i Europa är i Grekland och Litauen som båda ligger runt två kronor.
IMG_1206
Holland halverade antibiotikaanvändningen på två år. Sverige är fortfarande bäst i klassen men det rör på sig i den här frågan. Problemet här är att forcerar man fram regler så blir följden att man får dålig efterlevnad.  Det är skillnad på vad som händer i Bryssel och vad som sker på hemmaplan. Tyskland jobbar mycket med det.
IMG_1204
Jämför man Danmark mot Sydeuropa så är det viktigt i Sydeuropa att värna det lilla familjejordbruket medan Danmark satsar på storskalighet och en begränsad utslagning för att kunna gå mot större volymer. Motreaktioner i Holland och Tyskland. Holland har infört en märkning med tre stjärnor för hur bra djuren har haft det.