Östergötlands representation i Bryssel

Har funnits här sedan 1996. Utöver regionen så köper LiU och länsstyrelsen tjänster av kontoret.

IMG_1212

Fokus ligger på påverkansarbete, samverkan med andra och verksamhetsutveckling. Samverkan är huvuddelen av arbetet. Det handlar väldigt mycket om att svara på förfrågningar hemifrån.
Ska verksamheten får mer schwung så krävs att kommuner och regionen samordnar sina frågor så att arbetet kan bli mer fokuserat. Tjänstemän är ganska frekvent här men politiker lyser i mångt och mycket med sin frånvaro. Brysselsammanhanget är viktigt, de förtroendevalda kommer nu med tydlig agenda och tydliga frågor att arbeta med.
Ska man ha ett bra utbyte av en Brysselresa ska man vara färre än en halvfull människor och ha förberett vad man vill åstadkomma innan.
Brysselkontoret bevakar Hälsa- och sjukvård, samhällsplanering, kultur- och kreativitet, kompetensförsörjning och företagande.
Kommissionen har dragit ner drastiskt på antalet initiativ för att uppnå en högre kvalitet och inverkan.
Man kommer även se över 40 olika lagstiftningar för att förenkla eller ta bort.
Prioriterade områden för kontoret 2016:
  • Smart specialisering – kommissionen har mallat in områden som man satsar utvecklingspengar i. Östergötlands prioriterade områden är: Avancerade material (nanotech), smarta systemlösningar, miljönytta, visualisering och simulering, bioekonomi.
  • Cirkulär ekonomi
  • Sammanhållningspolitiken (strukturfonderna)

Sveriges nationella hållning är att dra ner budgeten. Den svenska statliga medfinansieringen har bromsat den svenska användningen av strukturfonderna, vilket gör att vi inte får valuta för de pengar vi skickar ner.

  • Migration/integration
  • Hälsa och sjukvård
  • Östersjöfrågor – vi är vansinnigt dåliga (undantaget länsstyrelsen) på att söka pengar från Central Baltic. Man har från centralt håll skickat undringar om varför vi är så dåliga på att söka.
IMG_1211
Erlai – migrationsnätverk. Googla!