Primärvård på landsbygden

Erik Bergner

Sjukvårdspartier är i grunden missnöjesyttringar. Det gäller att fånga missnöje innan de hinner bildas.
Sjukstugor
80 sjukstugor i riket 1947
Idag finns de bara kvar i västerbotten (257 000 invånare)
Max 30 vårdplatser  – ska finnas ambulans, akutvårdsplatser, distansöverbryggande teknik.
Glesbygdsmedicinskt centrum – googla
Samiska gruppen är överrepresenterade i psykisk ohälsa. Skottland och Kanada är väldigt intresserade av forskningen.
Norrlands inland är lika glest befolkat som norra sahara med 1 inv/km.
Telemedicin och videokonferenssystem knyter samman länet. Man har tekniska lösningar för att göra en stor del av diagnostiken på distans och skicka data med mobildata.
Virtuellt hälsorum
Videokonferens där man kan boka möten med läkare på distans. Ligger i skolan och är bemannad med personal med check-up väska.
Råd:
 • Ge vård i hemmet
 • utnyttja modern teknik
 • Öka möjligheterna för lokal diagnostik och behandling
 • Bygg community hostpital
 • Undvik sjukhusvård
Hälften av landstingen har läkarbrist och hälften av primärvårdsläkartjänsterna i Västerbotten är vakantsatta.
Morgondagens primärvård
 • Tidsbokning
 • Incheckning
 • Konsultation
 • Diagnostik
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Prevention
Värde för patienten
 • Vård på patientens villkor
 • Enklare och smidigare
 • Snabbare
 • Högre kvalitet, med tillgång till specialistvård och specialteknik
 • Kortade restid
 • Mer information, återkoppling i realtid
 • Ökad nöjdhet och trygghet
Akademiska vårdcentraler
Brister i nuvaranade vårdinformationsstöd
Vård på distans –  Logoped är bäst lämpat att börja med.
På Ekholmens vårdcentral i Linköping finns 250 tider i veckan och 1200 sökande i veckan i snitt.
Brist på översikt/helhetsbild
Psykiatrin är den dyraste patientgruppen i Sverige idag