Svenskt Närlingsliv

Fokus ligger på de svenska EU-parlamentarikerna.

SN har 60 000 medlemsföretag, fördelade på 49 medlemsorganisationer. 69% har 0-9 anställda, 23% 10-49, 6% 50-249, 1,5% >250.
Är i sig medlem i Business Europe med 50 liknande organisationer. Organiserad i utskott som arbetar med specifika frågor.
IMG_1217
Sammanhang: SPN Bryssel, Näringslivets EU-klubb, EESK mfl.
Prioriterade frågor:
Digitala agendan
TTIP  (Transatlantic trade and investment partnership)  Här har regering, fack och näringsliv samma linje…
Arbetskraftens rörlighet
Lägre prioriterat:
PoU/Innovation
Regelförbättring
Bolagsstyrning/äganderätt
Inre marknad
Miljö. klimat, energi
Svensk näringsliv har även kontorsplatser som man kan låna hos dem.
Ur SN:s perspektiv är EU:s arbete med TTIP, Energiunionen och den digitala inre marknaden, de frågor som föder mest arbete från kommisionens sida.