Sveriges ständiga representation i Bryssel

 

IMG_1214

Sara Johansson

Hälsoråd 
Sveriges ständiga representation i Bryssel

Sveriges största utlandsförvaltning, Alla departement är representerade här. 120 personer. Arbetet leds av två ambassadörer. ytterligare en ambassadör mot Belgien, men hon är baserad i Stockholm.

IMG_1213
Arbetet ansvarar för alla kontakter med EU:s intutitioner samt alla förhandlingar. Saras roll är att verka för Svenska intressen, så lång det bara går. Sara sitter med i två rådsarbetsgrupper, en för hälsa och en för läkemedel.
Politiken utformas i Sverige. Inför varje nytt möte kommer en handlingslinje, varefter Brysselkontoret ska förverkliga. Väldigt lite jobb läggs på mötena, utan massan av arbete är förhandlingarna däremellan.
Sverige är unika i att jobba med gemensam beredning mellan departementen. Det gör att Sverige talar med samma röst i alla forum. Detta är väldigt uppskattat här och ger en hög legitimitet i förhandlingarna. Det ger framför allt att Sverige är snabbare än andra på att identifiera problem i skrivningar. Handlingslinjerna är generellt förankrade i riksdagens utskott.
Kommer man inte överens finns ett forum som ambassadörerna sitter i, corre pair. Här löses mellan 10-15% av all volym. Det är väldigt sällan som hälsofrågor kommer upp på ministernivå.
Vi svenskar tar även poäng på att alltid basera vår politik på statistik och vetenskap. Här ligger vi i topp i Europa.
På hälsoområdet, har vi undantag, framför allt för alkoholmonopolet och snuset.
Det har skett en stor skiftning i Bryssel, i och med att parlamentet har fått större makt och kommissionen har börjat fokusera på att jobba på de stora frågorna.
Den europeiska planeringsterminen är ett organ för utvärderingar av länder. Här utvecklas utvärderingar även på hälsoområdet.  Den enda rekommendation som Sverige har fått har varit kring den höga belåningsgraden på bostadsmarknaden.
Sverige leder en expertgrupp för att hjälpa alla att ta beslut grundade på goda underlag, byggt på öppna jämförelsetänket för att mäta kvalitet.
EU har bedrivit ett frivilligt arbete för preventivt arbete runt alkohol. Det intressanta här är att alla länder och inblandade vill se en fortsättning men kommissionen tycker inte att det är deras jobb så det riskerar att falla.