Digital Agenda / E-hälsa

80% av invånarna har en smart telefon.

55% använder internet dagligen med mobilen/iPad.

Styrkan med k kommunikation över internet är att fler vågar ställa personliga frågor anonymt. Det sänker tröskeln för att söka vård för intima problem.

35% (160000) har använt 1177:s e-tjänster. Vanligast är att förnya recept.

Drygt ett hundratal enheter har gjort en eller flera av sina funktioner tillgängliga för direktbokning på webben. Cirka 500 ombokningar av gynekologisk cellprovtagning/mån Vi ligger på 1400 direktbokningar per månad, vilket är för lite. Det totala antalet planerade besök är 890 000 besök per år(2013).

Det finns 200 olika typer av intyg som sjukvården ger. Det pågår ett arbete med att ge dem elektroniskt.

Min bild av IT-förvaltnigen är att den ofta är underdimensionerad och har ett för stort avstånd till verksamheten. Man är inte ute och söker problem utan förlitar sig på att problem rapporteras in. Det leder till en fokus på småfel och inte systemtänk. Inom Region Östergötland fokuserar man på att vara nära verksamheten och om du som anställd har synpunkter på detta, hör av dig!