Primärvård på landsbygden

Erik Bergner

Sjukvårdspartier är i grunden missnöjesyttringar. Det gäller att fånga missnöje innan de hinner bildas.

Sjukstugor

80 sjukstugor i riket 1947

Idag finns de bara kvar i Västerbotten (257 000 invånare)

IMG_0984

Max 30 vårdplatser – ska finnas ambulans, akutvårdsplatser, distansöverbryggande teknik.

Glesbygdsmedicinskt centrum – googla

Samiska gruppen är överrepresenterade i psykisk ohälsa. Skottland och Kanada är väldigt intresserade av forskningen.

Norrlands inland är lika glest befolkat som norra sahara med 1 inv/km.

Telemedicin och videokonferenssystem knyter samman länet. Man har tekniska lösningar för att göra en stor del av diagnostiken på distans och skicka data med mobildata.

Virtuellt hälsorum

Videokonferens där man kan boka möten med läkare på distans. Ligger i skolan och är bemannad med personal med check-up väska.

Råd:

Ge vård i hemmet

utnyttja modern teknik

Öka möjligheterna för lokal diagnostik och behandling

Bygg community hostpital

Undvik sjukhusvård

Hälften av landstingen har läkarbrist och hälften av primärvårdsläkartjänsterna i Västerbotten är vakantsatta.

Morgondagens primärvård

– Tidsbokning

– Incheckning

– Konsultation

– Diagnostik

– Behandling

– Uppföljning

– Prevention

Värde för patienten

Vård på patientens villkor

Enklare och smidigare

Snabbare

Högre kvalitet, med tillgång till specialistvård och specialteknik

Kortade restid

Mer information, återkoppling i realtid

Ökad nöjdhet och trygghet

Akademiska vårdcentraler

Brister i nuvarande vårdinformationsstöd

Vård på distans

Logopedi är bäst lämpat att börja med.

Lösa anteckningar

På Ekholmens vårdcentral finns 250 tider i veckan och 1200 sökande i veckan i snitt.

Brist på översikt/helhetsbild

Psykiatrin är den dyraste patientgruppen i Sverige idag