Universitetsjukvård

ALF Avtal om arbete med läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 2014. Avtal mellan regering och dåvarande landsting.

Nationell styrgrupp. Fokus på nytta kvalitet och effektivitet.

28 Kriterier, t ex:

  • Ha forskarutbildad personal (disputerad) inom relevanta personalgrupper för klinikens verksamhet.
  • Ha schemalagd forskningstid för forskarutbildad personal inom enhetens kliniska verksamhet – relevanta personalgrupper.

Utvärdering på detta 2017. Det kommer ligga till grund för omfördelning av resurser. Vill man bli en universitetssjukvårdsklinik så kräver det ett aktivt arbete.

Forskningen är en attraktionsfaktor.

Det hänger samman med flödena av patienter. Utan aktiv forskning så kan man inte motivera ett flöde av patienter, utifrån nivåstruktureringen som pågår.