Alkohol, tobak, doping och droger

img_1488
Petra Isaksson, Norrköpings kommun
Länsstyrelsen håller i Östergötlands ANDT-råd. Rådet har en arbetsgrupp.
Läs: Regional strategi för ANDT arbetet i Östergötlands län.
img_1489
img_1491
img_1490
Skyddsfaktorerna kompenserar för riskfaktorerna 1:1. Alltså måste vi satsa på dem.
img_1492
Framgångsfaktorer
Det är samsyn och inte information som är nyckeln.
img_1493
Utspel? Att göra rökfri arbetsplats till ett varumärke att sprida? Tobaksfrågor på perronger, uteserveringar och busstationer.
Skolor har problem med att få framgång i detta. Flyttar man fokus från förbud till en hälsofråga blir det lättare. 6-7% av vårdens personal röker.
98% av alla som rökt cannabis har rökt cigaretter först. Det måste finnas en trygghet i skolan där lärare kan ta fighten och ta ansvar för barnens hälsa. Samtalsmetodiken är det viktiga!
Regionens stora potential ligger i att få olika kommunala förvaltningar att prata med varandra och vara katalysatorn för förändring.