Om mig

img_1472
 • Fokus på goda relationer
 • Tillhörighet 
 • Behov av trygghet
2015 var 12 kommuner med, 92 av 100 skolor, 77% svarsfrekvens (hög)
God hälsa pojkar
 • 5ggr srlörre chans till god hälsa om man känner att man duger som man är
 • 3 sällan spelar dataspel
 • 3 ggr sällan ångest
 • 4 ggr sportar varje vecka
 • 4 gör trygg hemma
God hälsa flickor
 • 4 ggr utländsk bakgrund
 • 3 ggr ej mobbad av personal
 • 3 ggr ofta duger
 • 3 ggr ofta trygg hemma
 • 2 sällan ångest
De som har utländska föräldrar mår bättre än de som har svenska föräldrar.
img_1473
En av tio killar på gymnasiet har ingen vän.
img_1482
Narkotikabilden rör gymnasieelever.
img_1483
img_1484img_1481
Duger som jag är: bilden visar data på skolnivå. Vore väldigt intressant att djupdyka i dessa data…
img_1480
De som uppger att de har ångest dagligen säger att – se bild.
img_1479img_1475img_1476img_1478img_1474