Seminarium med kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa

img_1465Huvudfokus på socioekonomi och kön. Sverige har en guldsits i att det alltid funnits ett aktivt arbete på kommunal och regional nivå.

Folkhälsa är inte ett fattigdomsproblem. Det berör alla.
img_1466img_1467
Att barn väljer att läsa vidare handlar mer om deras föräldrar än deras betyg. Barn med goda betyg väljer fortfarande praktiska yrken om deras föräldrar har sådana yrken.
Människor med knappa ekonomiska resurser agerar väldigt annorlunda än de med större marginaler. (referens till boken jag läser just nu…)
img_1470img_1469Kurvorna är ganska lika. Nittioårsåldern är den vanligaste åldern för alla grupper.

Vad borde vi göra åt detta?

 
Två olika slag av åtgärder. Jämlika livsvillkor samt strategisk styrning och uppföljning.
Det finns sju avgörande områden:
 1. Det tidiga livet. De första åren spelar väldigt mycket större roll än vad vi tror.
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
 4. Här finns målkonflikter och alla jobb är inte värdeskapande för folkhälsan.
 5. Inkomster och försörjningsmöjligheter,
 6. Boende och närmiljö.
 7. Levnadsvanor.
 8. Kontroll, inflytande och delaktighet.
 9. Detta är extremt viktigt för att kunna gå från teori till handling.
Resurser kommer från:
 • Familjen
 • Arbetsmarknaden
 • Civilsamhället
 • Mödra- och barnhälsovården
 • Förskola och skola
 • Socialförsäkringssystemen
 • Handikapp- och äldrevård
 • Hälso- och sjukvård
Det är genom att ge god tillgänglighet och kvalitet på dessa som vi kan bidra till lägre hälsoklyftor.
img_1468
Existerande institutioner utgör inte alltid den resurs de är avsedda att vara. Vi behöver stärka de valmöjligheter och incitament som finns för att förbättra situationen. Vi tänker väldigt mycket i flöden och använder oss av fasta pepparkaksformar för att nå våra mål.
Det saknas konkreta mål för det offentliga arbetet.
img_1471
Citat: Endast fem procent av nyanlända från Afrika och Afghanistan har datorvana.
Noterade att Skolstart – projektet som ger små barn litteratur, diskuterades, något vi funderat kring tidigare eftersom kommunen inte tagit tag i det…