Depression och ångest hos unga vuxna

Ökning av psykisk ohälsa fram till 2010, därefter en stabilisering. Medan självmord i andra grupper minskar så ligger siffrorna konstant hos unga vuxna.

Många med dolt vårdbehov. 30-60% av de som uppger att de har problem söker inte vård för det.

Skyddsfaktorer spelar stor roll men de uppväger inte riskfaktorer. Blyghet och social fobi är de största riskgrupperna. Barn riskerar att utveckla en låg självkänsla som befäster sig. De som är utsatta för hetronormen eller har fysisk nedsättning är även en riskgrupp.

image

Det går att förebygga självmord genom kartläggning och att man tar svaren på allvar.

Det finns en poäng i att utbilda i symptom för psykisk ohälsa i skolan. Många har svårt att tolka sina symptom.

Bryter man en behandling med antidepressiva pga t ex biverkningar så saknas uppföljningar.

Läkemedel används ofta utan komplement.

De närstående används inte som resurs idag.