Förlossningsskador

Bristningar som inte behandlas rätt ger livslång påverkan. Ofrivilliga gaser, avföringsinkontinens mm.

Sverige har en högre grad av förlossningsskador än andra länder. Variation mellan landsting och sjukhus. 3,7 % av alla vaginalförlösta drabbades i Östergötland (3% på riks), tot 100 kvinnor. Rapport från SBU, analsfinkterskador vid förlossning.

Bristningsregistret – en fjärdedel av de drabbade lider av inkontinens.

image.jpg

Det saknas en enkel väg in i vården för drabbade kvinnor. Samtliga som intervjuats har haft kritik mot efterkontroller. Ett stort problem att kvinnor blir felaktigt sydda.

Påverkan på arbetsliv, fysisk aktivitet, samliv och ytterligare graviditet.

Vi behöver:
Länsgemensamma riktlinjer, förbättrad diagnostik, undersökningar och uppföljning.