Hur kan vi stärka innovationskraften inom Life Science i Sverige – Laurent Saunier, enhetschef på Vinnova

Vinnova finansierar främst universitet, institut och privata företag. 2015 finansierades 2627 olika projekt. Många små samt flera stora som sträcker sig över flera år. Avdelningen hälsa är den senast tillkomna på Vinnova.

Behov och möjligheter

  • Testbäddar
  • Ersättsningsmodeller och satsa på prevention
  • Spets krävs för framgång.
  • Storbolagen går mot tidigare satsningar
  • Skapa innovationshubbar och öppna infrastrukturer
  • Skapa myndighetssamverkan
  • Utgå ifrån användardriv i digitalisering och intelligenta beslutsstöd.
  • Egen not – 360 analyser och sammansättningar är förutsättningen för intern innovation i organisationer.
  • Nya produkter och metoder sprider sig inte organiskt. Det krävs mycket mer.
  • Googla studier från RATIO. – Var gör innovationsstöden mest nytta. Finns på: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapportserien.html

image