Projekt kring personcentrerad vård

Presentation och diskussion Peter Garpenby och Ann-Charlotte Nedlund, Avd för hälso- och sjukvårdsanalys, LiU

Personalisering – personcentrering har ingen bra definition utan olika länder definierar det olika. Det är en hybrid mellan en neo-liberal konsumentfilosofi och en radikal brukardriven reformagenda. Tankesmedjan Demos menar att brukare ska kunna utforma sin egen service.

Den svenska ladstiftningen har historiskt utgått från producentperspektivet.

Projektet har utfört fallstudier med politiker, administratörer, verksamhetschefer och vårdutvecklare. En viktig insikt är att ökad delaktighet innebär ett ökat ansvar. Professionen lyfter fram att personcentrerat lika gärna kan betyda att patientens behov verkligen sätts i centrum. Verksamhetschefter menar att det handlar om ett skifte där patienter behöver ändra sig.

 Bilderna beskriver ett diskussionunderlag. Inget annat.

  
   

Teman

  • Patienten i underläge (som vidgas) samtidigt som patienter redan kan vara för krävande
  • Olikheter – patienter – verksamheter
  • Relation – stå emot och förändra
  • Spänningar – individen och det gemensamma
  • Ansvar – individens, vårdgivarens, regionen

Väldigt starka direktiv i lagen kring detta.