Regional utvecklingsplan

RUFS – regional utvecklingsplan Stockholm 

Jessica Andersson – Regionplaneavdelningen
Londons plan var startskottet för modern stadsplanering. Stockholms plan har varit fri från juridik och geografiska gränser.


Bild Atlanta och Barcelona. Trots samma BNP och befolkning så har de helt annan resursutnyttjande.


I Stockholm kan man se klustringar av både företag som söker personal med kort utbildning och de som söker med lång utbildning.


Vi kommer se mer av förhandlingar mellan regioner och staten. Ur det perspektivet är det viktigt att vara en stark spelare.

Planarbete måste ha ett underifrånperspektiv för att fungera och få fäste.


 Efterfrågan från politiken är oftast på det mätbara. I Stockholm fokuserar man på mjuka kvalitetsmått för att komma ifrån det.

Varje år utvärderar man den regionala planen mot de kommunala för att se på skillnader. Upplever en stark känsla av genomslag.


 I budgeten för 2017 har samtliga förvaltningar fått konkretisera hur de realiserar sin del av den regionala utvecklingsplanen.

Kan man inte visa på ett mervärde med sitt bidrag är man inte relevant i samtalet.

Googla ET2050. På EU nivå är det viktigt att vara en del av deras definition av tillväxtregioner.

Regionalt utvecklingsarbete Östergötland

Tjänstemännenframhåller universitetssjukhuset, sportsliga framgångar och ostkaka som våra styrkor. Självbild…

Mål:

  • Hållbart utnyttjande av naturens resurser
  • Goda livsvillkor för regionens lärande
  • Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning

Östergötland ligger under rikssnittet på att söka till universitetet.


  
 Bland högutbildade män har vi landets lägsta arbetslöshet. Bland lågutbildade kvinnor ligger vi högt.

Räkna med en höjd medelålder på landsbygden och en sänkt i tätort.


 Politiken är för dålig på att ta in trender.