Långvariga svårläkta sår

  • Bensår
  • Fotsår hos patienter med diabetes
  • Trycksår

 

0,1-1% av befolkningen är drabbade. Man räknar med att det år på ökande i och med att vi får en större andel äldre i befolkningen. Beror oftast på nedsatt cirkulation. Motion, kost och rökning är storspelare i ekvationen.

13,4% i snitt bland patienter i riket, 15,4 i Östergötland.

Väldigt stora kostnader för sjukvården. 600-1400 kr/pat/vecka. 2,5 miljarder om året för riket.

image.jpg

Finns samlade center i framför allt primärvården. De är väldigt uppskattade. Kontinuitet är framgångsfaktorn. De lider av för låg läkarmedverkan, vilket även är problemet inom sjukhusvården. Stor oklarhet kring vem som är ansvarig vårdgivare – patienter bollas mellan avdelningar. Olika behandlingsmetoder beroende på var man hamnar. Även läkarna framhåller sitt bristande intresse.

Smärta och lukt gör att de slutar med sociala sammanhang och aktiviteter. Smärtan i sig kan vara så allvarlig att den begränsar hela livssituationen.

Inom diabetesvården har man väldigt bra processer för detta.

Erfarenhet är viktigare än yrkeskategori. Många undersköterskor är de som är bäst på behandlingen. Vidareutbildning är viktig för att uppnå detta.