Screening för kolorektal cancer

Screening för kolorektal cancer – uppföljning avseende särskilt utredningsuppdrag om screening 2013 Rikard Svernlöv, mag-tarmkliniken och Jenny Walter, endoskopienheten


50% femårsöverlevnad, 5% 5-årsmortalitet vid tidig upptäkt.

EU rekommenderade screening för bröst, cervix och coloncancer. Syftet med pågående studie är att utvärdera kostnadseffektiviteten. Det finns tre olika metoder. Alla landsting utom västernorrland deltar. 80 000 som undersöks i olika former, 120 000 i kontrollgruppen. Tar femton år att få svar på mortalitet och incidens.
Livsstilsfaktorer som rött kött spelar in. Det här är ett ypperligt exempel på vad som långsiktigt driver sjukvårdens kostnader. Väl motiverade nya insatser med väl dokumenterad effektivitet. Det är mycket svårt att prioritera bort.

Annons