Utomlänsvård – patienter som har erfarenheter av att som del i sin vårdprocess ha delar av sin planerade eller akuta vård utanför länet

Möjligheten att fritt välja vård i annat län har inte fått några direkta effekter. Patientlagen är inte känt hos patienter eller verksamheterna, vilket gör att effekten dröjer.

Det finns en acceptans för att vård centraliseras om det innebär en bättre vård. Nationellt kommer utvecklingen accelerera på det här området, vilket vi behöver beredskap till.
De patienter som fått vård i annat län har värderat möjligheten att få vård snabbt högre än hindret att resa.
Utomlänsvården har ökat något över tid men inte mer än förväntat genom befolkningsökningen.

Ett praktiskt problem är boende för närstående. Östergötland har inget patienthotell, vilket lämnas som en öppen fråga.