Alice Teodurescu

img_4729

Kvinnor dominerar idag all högre utbildning. Invandrare är överrepresenterade på juristutbildningen idag. För tio år sedan försökte Uppsala kvotera in dem. På lång sikt kommer kvoteringsdiskussionen leda fel när den stora samhällsrörelsen går mot jämställdhet. 

När man grupperar och säker representanter för grupper stärker man identitetspolitiken. 

Kvoteringslagen i Norge medförde fler uppdrag till de kvinnor som redan var i systemet.  

Det är bättre att utvecklingen får ta tid än att vi påverkar äganderätten på det här sättet. 

En individ är inte sitt kön. Problemet är snarare att man inte söker erfarenheter.

Intressant att det ska kvoteras till privata bolag och inte till LO:s styrelse.