Är hushållens skulder ett hot mot Sveriges ekonomi?

Henrik Bracoiner
Chefsekonom på finansinspektionen
VI har bromsat in lite så att inkomsterna ökar med 4-5% per år medans bostädernas priser ökar med 7% per år.

img_4742
Bra inkomstutveckling, skjunkande räntor och inflyttning till universitetsorterna men också stora förändringar i skattesystemet som premierar lånande och bostadsågande, har drivit på priserna.

img_4743
På tjugofem år har skuldkvoten fördubblats jämfört med inkomsten. Det oförklarade i bilden är vad man kan misstänka är spekulation. I Danmark vad den oförklarade delen 91% när krisen kom. 

img_4747
Konsumtionen går ner kraftigt vid en kris. Det är risken för Sverige. Ett ytterligare förslag som står på dagsordningen är att införa ett skuldkvotstak för att ytterligare minska riskbilden för ekonomin. Det dröjer för att utvärdera effekterna av bolånetaket.

img_4748
Finansinspektionen har en begränsad verktygslåda. De kan inte ändra skattesystemet, räntorna, hyresmarknaden eller byggand, utan har enbart de här verktygen att jobba med.

img_4744img_4745