Arne Karlsson

Kollegiet för bolagsstyrning, tidigare Vd Ratos

img_4731

Supervisory board gör att all makt hamnar hos företagsledningen. Det är en del i förklaringen till Volkswagenskandalen. I de anglosaxiska länderna finns det ofta mycket splittrade ägarbilder. På riktigt stora amerikanska bolag så finns exempel på bolagsstämmor på 12 personer utan någon fysisk ägare närvarande. Inte ovanligt med Vd och styreslseordförande i samma person.
img_4726
I de nordiska länderna har vi en mycket mer samlad ägarbild vilket ger oss vår modell. Vi har internationellt sett ett utomordentligt starkt minoritetsskydd. Bryssel hotar modellen men intresset har ökat markant efter framväxten av större amerikanska bolag med tydlig ägarbild. 

Det är extremt sällan som ägarna är tydliga med vad som förväntas. Det är utifrån ägardirektivtet som man ska rekrytera styrelsen. Idealbilden är 4-7 personer. Större styrelse leder till att man kan gömma sig vid större ställningstaganden, hämmar diskussioner och blir tidsödande och kostnadsineffektivt. Det man söker är specialiserade generalister. Skapa arbetsteam – undvik likriktning. Se till att det finns möjlighet att avsätta tid. Det är inte en fritidssysselsättning. Diskutera vilka som kan tillföra eller drar energi.

Det är individer som är det viktiga. 
Värdeskapande styrelsearbete

Kontrollfunktionen

 – kan rädda värden

 – kan ge input till verksamhetsutveckling

Dynamisk motor

 – strategiutveckling

 – impluser / ideer

 – benchmark/best practise

 – långsiktighet