Human Age

Per Johansson

Vd Experis

Fyra trender :

  • Individens val
  • Kunders specialisering
  • Teknologi
  • Demografi

img_4734
Det är inte tillgången på kapital som är det stora problemet utan kompetensförsörjningen. Per menar att högutbildade idag kan jobba globalt på distans. Jag håller inte med utifrån mina erfarenheter av outsourcing… …men, men.

39% av företagarna menar att de inte hittar rätt kompetens. Globlalt är det samma siffiror.

Vi har allt färre i arbetsför ålder. Utbildningsinstituten hänger inte med.

Lösningarna som presenteras är en lång lista med gamla uppslag men det nya är fokusen på ”teachable fit”. 
img_4749