Jan Broman

Rossmore advisors, Investment banking erfarenhet, styreslseproffs, ordf Swedbank Robur Fonder, sitter i 13 börsbolagsvalberedningar

Valberedningen är nyckeln för styrningen av bolagen så Robur ser detta som en framgångsfaktor i att skapa avkastning i sina placeringar. 

img_4727
Valberedningens arbete bör utgå ifrån vilka utmaningar och möjligheter som företaget står inför. Det finns en poäng i att skilja mellan styrelsen och valberedningen. Annars blir rekryteringen sned. En kravprofil får inte vara snäv. De som ska ner och gräva i syltburken är olämpliga. De måste vara generalister. Ska man söka utanför Sverige så måste man ta in specialiserade konsulter för att hitta kandidater. 

Ersättnignar ledamot:ordf. 1:3. Ersättning för utskottsarbete bör utgå.

Problemet är inte höga arvoden i stora bolag. Det går att diskutera givetvis men det stora problemet är de låga arvodena i små och medelstora bolagen som ofta har väldigt låga arvoden och ger utväxling därefter.

Trenderna är att riskerna har ökat och att uppdragen tar mer tid.

Förtroende för ägarstyrning ger en effektiv kapitalmarknad. Ägaren har ansvar för transparensen.