Per Westberg

Fd riksdagens talman, styrelseakademins ordförandeimg_4725
SCA, Utrikesministerns lägenhet i kommunal bygger på att moralen och värderingarna i samhället har förändrats. Det här går igen från tidigare skandaler. Mycket förändras över tid. 

Utvecklingen inom svensk bolagsstyrning är mot en högre ‘dödlighet’ hos styrelserna med följden att de interna utvärderingarna får högre vikt och frekvens. När det blir misstag så får det konsekvenser och det rensas rent.

Det är samma typ av förakt att säga att vita amerikanska män inte borde få rösta som att säga att kunderna har fel. Bryr man sig inte om sina kunder eller väljare så kommer man ingen vart.

Det finns hela tiden nya förändringar man inte tagit med i beräkningen. Det gäller att vara på alerten. Utan spaning i vad som saknas eller behöver kompletteras så gräver man gravar. Det gäller framför allt i teknikutvecklingen.

Ex – Musikindustrin som gick om stålindustrin i storlek och Storytel som köper upp förlag för att få rättigheterna.