Styrselseutvärdeingar

Gunnar Hesse
91% svarar i snitt. Rekordet är 54%. Då har man rätt stora problem. Bild på snittresultatet:

 img_4732

Största problemområdena:

  • Kompetens- och talangförsörjning
  • Omvärldsbevakning
  • Image på marknaden (Varumårkesstrategi)
  • Risk
  • Hållbarhet
  • VD-uvärdering