Om mig

Jag är född 76 och är uppvuxen utanför Lund, Linköping, Grenoble, Frankrike, Stuttgart, Tyskland och London, England. Jag har tre barn och lever med min fru i landsbygdsidyllen Västerlösa. Om dagarna arbetar jag med teamledning på SAAB i Linköping.

När jag var 11 år var jag på mitt första internationella läger och har sedan dess haft ett starkt engagemang och har bland annat deltagit i programmet som idag är Sveriges ungdomsambassadörer till FN.

Jag har deltagit i seminarieläger i São Paulo, Brasilien. Därutöver har jag varit vuxen ledare på både seminarieläger och mosaikläger i exotiska Borås. Mosaikläger är en lägerform där nyanlända flyktingbarn har en två veckor lång gemensam upplevelse tillsammans med barn från samma stadsdelar som de själva bor i. Ett föredöme för att skapa sammanhang och möjligheter för en framgångsrik integration i samhället.

Jag har varit ansvarig för gymnasienollningar och universitetsnollningar och ställer mig väldigt kritisk till både dagens och dåvarande koncept, oavsett plats. Här finns väldigt mycket att göra och skolorna har ett stort ansvar. En mottagning sa vara en stärkande upplevelse, inte veckor av kränkningar och pennalism.

Jag ägnar en väldigt stor del av min fritid till att läsa universitetskurser. Det är omöjligt att vara en bra politiker utan att ha rejält med kött på benen i frågorna man hanterar. Jag tar hårt fasta på det. Jag fokuserar på kurser i verksamhetsstyrning och strategisk ledning.