Ett mycket bättre Linköping

Sommaren är Linköpings akilleshäl. Det behöver verkligen inte vara så. Mitt i vintern är det inte bättre. Här är tre förslag för ett bättre Linköping:

img_01301.jpg

tt1

tt2

tt3

img-02911.jpgGlasa in delar av centrum

Det är väldigt stor skillnad på livet i Linköpings innerstad mellan sommar och vinter. Det skulle inte behöva vara så stor skillnad. Att bygga tak över gågatan och ett torg skulle göra innerstaden mer attraktiv för både shoppande kunder och nöjesliv. Det skulle även stärka Linköpings stadskärna.

Handeln står mitt i en omvandling. Nätet har de senaste tjugofem åren ändrat våra vanor och försäljningen i bransch efter bransch. Samtidigt har den amerikanska trenden med gallerior utanför stadskärnorna slagit rot i Sverige. Det gör att affärerna med de högsta hyrorna, i städernas kärnor, är de mest utsatta.

I Linköping har flera av de små butikerna som legat i centrums ytterkanter ersatts av kontor. Universitet expanderar vilket ger en växande lokal arbetskraft. Vi har brist på kontorsytor sedan innan, så är det en naturlig utveckling. Det är däremot vi som väljer hur innerstadens framtid ska se ut. Gör vi inget kommer centrum fortsätta krympa.

Under de varma månaderna lever innerstaden upp. Uteserveringar och caféer ger ett liv och puls som gör det inbjudande att gå ner på stan. På vintern är centrum mer öde. På Ikano får man allt som oftast trängas i värmen, skyddad från höst- och vinterrusket. Vi behöver mer kultur, liv och rörelse under de kalla och mörka månaderna. Det skulle ge ett mervärde som Tornby saknar. Det kräver mer plats i värme under tak.

Flera städer har byggt in delar av centrum och skapat centrala gallerior. Ska Linköping ha nytta av att göra samma sak, behöver vi  bygga in delar av centrum. Den puls och värme som finns i stan under sommaren skulle kunna vara året om.

Anders Monemar