Sjukvården – satsa på personalen i vården!

Sjukvården har utvecklats något enormt det senaste årtiondet. Medicinskt har de exploderat. Det är i grunden enormt positivt att utvecklingen går så fort framåt. Vi står för första gången på länge inför en situation där det finns mer att investera i för dig och mig än vad vi har pengar till.  De senaste åren har fokus legat på att effektivisera vården och förbättra resultaten i cancervården.

Genom att införa snabbspår, så kallade standardiserade vårdförlopp, för de som får en cancerdiagnos så har vi fått upp överlevnaden. Det är ett arbete som fortfarande har stor potential. Här finns mycket mer att göra!

Det som fokuserats mindre på är personalen. Det finns stora vinster i både resultat, kvalitet och välmående för personal och patienter att se till att personalen mår bra och trivs på jobbet. Vad som krävs är:

  • Frihet

  • Uppskattning

  • Visualiserade resultat

  • Mening

Vi behöver ett systematiskt arbete inom vården för att öppna upp för ett större lokalt inflytande och ett större centralt stöd för att åstadkomma:

  • Lokal visioner som går att arbeta efter

  • Uppmärksammande av varje individ

  • Resultattavlor

  • Öppenhet för egna initiativ

  • Ändra de incitament som motverkar målen – ja sådana finns.

Vill du läsa mer? Läs de här boken samt kolla här kursen som går igenom hur man skapar en bra vårdmiljö för personal och patienter:

 

 

Sjuksköterskebristen

ssk1ssk2ssk3