Min vilja

Jag söker ditt förtroende i höstens val till Region Östergötland. Jag står på tredje plats på regionlistan.

Jag arbetar med projektledning på SAAB. Ideellt arbetar jag med
kulturella utbyten och konfliktlösning. Min ambition för den kommande mandatperioden är att:

– Förbättra ungas möjligheter till utbildning, framför allt digitalt.
– Utveckla näringslivet i Region Östergötlands kommuner.
– Göra vård och omsorg till mer attraktiva arbetsplatser.

Jag vill dessutom:
– Skapa integrationsförskolor.
– Förstärk stödet till ungas psykiska ohälsa. Vården och skolan behöver fånga upp unga som mår dåligt långt innan de själva söker vård.
– Inför sovmorgon i gymnasiet. Det ger bättre betyg.
– Öppna upp så att alla kan nå Roxen och våra badplatser bättre.
– Gör caféer och restauranger vid Stångån längs Hamngatan.
– Bygg in delar av centrum så att staden kan leva upp på vintern.
– Ge utbildningsbonus till sjuksköterskor.
– Förstärk LSS.
– Jag vill se att regionen och kommunen är arbetsplatser där människor trivs, växer och känner mening.

Läs mer på monemar.se

Jag vill veta vad du tycker kan förbättras.