Hjärtefrågor

Alla människor föds inte med eller till samma förutsättningar. Det finns lika många olika barndomar, föräldrar, lärare och relationer som det finns människor. Jag är engagerad för att ge alla människor chansen att utvecklas och realisera sina drömmar utifrån de förutsättningar och plats i livet de lever i.

Jag är engagerad för att förändra:

Vården

Östergötland har landets bästa sjukvård. Vi ska vara ohyggligt stolta över det. Framåt har vi enorma utmaningar. Idag saknas det:

  • Vårdplatser – Vi klarar inte toppar i beläggningen som vi borde.
  • Läkare – Vi har köer uteslutande pga personalbrist. Det utbildas på tok för få och vi kan rekrytera fler från utlandet samtidigt som varannan läkare som anställs idag är utbildade utanför Sveriges gränser.
  • Sjuksköterskor – Samma problem som för läkarna med tillägget att vi idag utökar sjuksköterskornas ansvar för att täcka upp för läkarbristen. Det leder till ett ännu större behov av sjuksköterskor.

Vi har dessutom ett incitamentsystem som missgynnar läkare som dröjer sig kvar med äldre och de som har mer än en sjukdom. Samma system gör det omöjligt för primärvården att växa för att täcka efterfrågan. Det är fullständigt oacceptabelt.

Vi måste arbeta stenhårt för att lösa detta om vi ska kunna upprätthålla kvaliteten i vården. Framför allt måste vi hålla fast vid att satsa på personalen.

Min sista käpphäst är cancervården. Överlevnaden i cancer beror i hög grad på hur snabbt behandling sätts in. Det är av största vikt att väntetiderna kortas.

 

Skolan

Skolan saknar idag ett strukturerat arbetssätt kring värderingar. Eftersom skolan är det enda stället i samhället där människor lägger en stor del av sitt liv, samlat och med erfarna vuxna är det oerhört viktigt att ta vara på chansen att bygga upp inte bara elevernas kunskaper, utan även att lyfta dem som människor. Det finns bra utarbetade program och material för detta.

Skolan står inför en mängd kostnadsökningar. Ny teknik, högre lärarlöner, vilket absolut är bra, dyrare lokaler över tid i takt med att barnkullarna växer och gamla lokaler som behöver rustas upp. Även om vi skulle höja skatten är det tydligt att det kommer behöva göras mer för mindre pengar.

Förutsättningen för att kunna effektivisera är:

  1. Förnyade arbetssätt.
  2. Effekterna av dessa går lätt till intet om det inte finns IT-system för att förstärka dem.
  3. Att vi använder rätt resurs till rätt uppgift. Enkelt att säga, svårt att implementera. Lärare måste få tid att vara lärare!

Den stora vägen framåt för våra unga går däremot inte genom industriella effektiviseringar. Vi har ett samhälle med fler unga i droger och alkoholmissbruk och en påtaglig psykisk ohälsa. Vi får inte möta det med punktinsatser. Det krävs en långsiktig satsning på stöd till alla barn från unga år. Vi kan idag identifiera de barn som är i riskzonen för utanförskap och problem senare i livet, väldigt tidigt.

Centerpartiet i Linköping har haft som uttalad strategi under de senaste mandatperioderna att aktivt satsa på de tidiga åren för att kunna bygga en fungerande kedja av stöd och krav ställda till alla barn genom hela deras skolgång. Enbart så kan vi bygga ett bättre samhälle.

Trafiksäkerheten

Våra barn måste ha en trygg trafikmiljö omkring sig. Det finns massor av åtgärder kvar att göra. Ett som jag framhärdar i är att göra alla övergångställen i bostadsmiljö till enkelfiliga. Barn klarar inte av att fullt ut bedöma hastigheter och avstånd förrän i tonåren. Vi måste måna om deras möjligheter att hantera trafiken på väg till skolan eller vänner.

Tv-avgiften

Den har stötts i långbänk länge nog. Argumenten emot är tomma. Jag vill se en lösning över skattsedeln nu.

Föräldraförsäkringen

Jag har motionerat om och om igen på Centerstämmor för en förändrad föräldraförsäkring. Jämställdhetsbonusen är idag felkonstruerad och ger mängder av negativa effekter. Mer om det här!

Pensionerna

Vi har sedan ett par år ett nytt pensionsystem. Jag menar att trots alla orange:a kuvert så har huvuddelen av befolkningen inte förstått vilken pension de kommer att få. Det finns ett stort pedagogiskt problem i att förstå sig på inflation och ränteeffekter på 50 års sikt. En sak är säker – många svenskar har förväntningar på ålderdommen som inte kommer att infrias.

Samtidigt har vi en stor grupp fattiga pensionärer i Sverige. Jag ser inte det som ett värdigt sätt att leva under livets höst. …en tid när mäniskor ska ges chansen att blomma ut, inte vissna.

Östgötatrafiken

Många med mig är ute och rör på sig under sommarhalvåret. Jag vill att vi ser över hur tågen kan nyttjas utanför rusningstid. Det är t ex inte en orimlig tanke att man ska kunna ta med sin cykel på tåget för att åka till Norrköping eller Mjölby och sen cykla hem.

Centerpartiet i Linköping

Linköpingscentern har idag ett vikande medlemsantal samtidigt som centerkretsar i andra delar av landet växer. Jag söker aktivt mandatet att vända trenden och göra Linköpingscentern till södra Sveriges starkaste centerkrets. Jag vill att du ska få vara med på den resan! Häng med!

Kommentera gärna. Alla kommentarer granskas före publicering.

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.