Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan hos unga ökar. Jag har ett projekt på gång för att effektivt kunna möta detta. Det kommer presenteras innan valet. Tills dess…

Psykiska och somatiska besvär, flickor

diagram över psykiska och somatiska besvär, flickor

Källa till bilden

Folkhälsomyndigheten förklarar ökningen av psykisk ohälsa så här:

  • Ökade skillnader i socioekonomiska villkor
  • Större utmaningar på arbetsmarknaden för unga
  • Skolan fungerar sämre
  • Sociala medier

Vi har haft en fantastisk ökning av levnadsstandarden i Sverige de senaste tjugo åren. Vi har fått det otroligt mycket bättre. Som alltid fördelar sig inte den ökningen jämt.

Det har blivit mycket svårare att få jobb utan högre utbildning. Det sätter de som inte pluggar vidare i en svår sits där de kan ha väldigt svårt att hitta fast arbete.

Bra skolresultat visar sig i all forskning som den största skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Det ligger givetvis andra faktorer bakom det så det är en komplex fråga. Skolresultaten har fallit de senaste decennierna. Det måste vändas.

Det finns ingen bra forskning som visar en koppling mellan sociala medier och att unga mår dåligt. När man pratar med de inom vården som möter ungdomarna som mår dåligt så finns nästan alltid en konflikt från sociala medier med i problembilden. Det är svårt att kommunicera i text och väldigt lätt att missförstå varandra, framför allt om meddelanden inte sparas, som på snapchat.

Det största problemet är att sociala medier gör att unga umgås mindre och mindre med sina vänner. Det ger ett mycket svagare skyddsnät när de mår dåligt. Vill du läsa ännu mer om hur stort problemet är så läs undersökningen ”Om mig”.

Jag har invändningar mot Sinom Sineks kritik mot föräldraskapet, alla föräldrar gör sitt absolut bästa, men resten förklarar på ett bra sätt vad grundproblemet är. De första tre minuterna som jag inte håller med om har jag ställt in så det hoppas över. Se gärna filmen.