Valmanifest – vård och skola

Skolan

Jag vill ta fasta på att det som ett barn vinner på, vinner även klassen och samhället lika mycket på. Varje barn är viktigt för det samhälle jag och centerpartiet vill bygga. Barnen ska ha alla möjligheter som står till buds. Här under presenterar jag de saker som jag tycker att vi ska jobba med under nästa mandatperiod.

Närodlad ekologisk skolmat!
Centarpartiet har drivit frågan om närproducerad och ekologisk mat stenhårt under den senaste mandatperioden. Vi vill se en skola där maten producerats i närheten och odlats utan bekämpningsmedel och gifter.

Lugna skolmatsalar
Barn är idag mer stressade än någonsin. De utredningar som gjorts kring det har visat att det bästa som kan göras för barnen är att skapa en lugn miljö. Den plats som spelar störst roll här är kanske inte den man tänker på först. Miljön i skolmatsalarna är enormt viktig för barnens stressnivå under dagen. Centerpartiet vill kraftfullt satsa på bullerdämpning och stämningsfulla lokaler. Det är här vi gör absolut mest skillnad för både inlärning, resultat och trivsel.

Linköping har en kvalitet på skolmaten som rä värd att vara stolt över. En lika viktig del som själva maten är hur maten presenteras. Satsningar på att efterlikna resturangmiljöer i andra svenska kommuner visar på en mycket större uppskattning av maten. Vi vill skapa samma miljöer i Linköpings skolor. Våra barn är värda det.

Stärk föräldrarnas makt!
När ett barn halkar efter i ett ämne eller har svårt för något i skolan är det svårt att ta reda på hur man som förälder kan hjälpa. Det är allt annat än lätt att hitta bra övningsböcker, appar eller resurser på Internet. Idag är detta en hjälp som våra lärare ofta inte hinner med.

Vi vill att Linköpings kommun tar fram ett webbaserat öppet material med information om hur föräldrar kan hitta material och uppgifter för varje årskurs och skolämne. Alla föräldrar ska kunna stötta sina barn, oavsett egna kunskaper och utan att själva behöva leta fram hur de ska gå till väga själva.

Både lärare och färldrar lider idag av svårigheter i kommunikationen. Som exempel måste föräldrar idag använda BankID för att kunna läsa lärarnas veckobrev. Vi vill se förenklade lösningar där lärare och föräldrar kan kommunicera smidigare.

Barn med vilja och ryggrad
Forskningen visar att förbud och bestraffningar inte kan jämföra sig med att uppmuntra och lära barnen vad som är rätt. Eftersom alla barn har olika bakgrund och förutsättningar är det skolans uppdrag att bygga upp barnens värderingar och beteenden.

Hårdare tag leder alltid till en hårdare miljö. Vi vill se positiva klassrum där barnen växer. Vi vill se uppmuntrande varma skolmiljöer. Skolor som formar samhällsmedborgare som bidrar till en bättre värld, inte motsatsen. Vi vill att fokus i lärarnas fortbildning sätts på barnens karaktärsutveckling.

Ordning och reda i skolan
Vi vet att mindre barngrupper skapar tryggare klassrum. Samtidigt hämmar små grupper det sociala samspelet. Vill vi skapa trygga varma miljöer där barnen lär sig mer, behöver vi fler lärare, inte färre barn. Vi vill se två lärare per barngrupp. Forskningen är tydlig med att det ger barnen bättre stöttning, bättre undervisning och ett tryggare klassrum.

Ska vi ha motiverade elever krävs motiverande lärare. Det förutsätter att de får lön som motsvarar deras ansvar.

Lärarens roll
Centerpartiet vet att utbildning och utveckling är det viktigaste för varje lärare. Läraryrket är ett skapande yrke och ett bär ett av de tyngsta ansvaren i samhället.

  • Varje krona vi lägger på fortbildning ger valuta i skolresultat. Linköpings kommun ska öka sina medel för utbildning av kommunens lärare.
  • Jag vill se fokus på barns karaktärsutveckling, för att bygga starka barn med lust att lära.
  • Jag vill se fokus på djupare ämneskunskaper, för att lärare som kan sitt ämne lär barnen mer.
  • Jag vill se fokus på metodutveckling och IT, för att ge lärarna friheten att utveckla både sig själva och sina elever.

Ge duktiga elever den chans de förtjänar!
Vi vill skapa ett centrum för accelererat lärande. Högpresterande barn i högstadiet och gymnasiet ska inte hållas tillbaka. Vi vill skapa en kvällsverksamhet där avlönade legitimerade lärare och universitetsstudenter undervisar i gymnasie- och universitetskurser.

Samtidigt vill vi att lärare ska kunna välja ut barn för att lära sig undervisa andra. Vi behöver ge våra barn bra förebilder i andra barn. Skolan är platsen för att åstadkomma det.

Våra barn ska inte hindras från att växa. De ska hjälpas till att klara skolan i sin egen takt. Vi vill se att alla barn utmanas. Ingen ska tappas suget för att skolan saknar morot. Varje barn ska få möjlighet att realisera sina drömmar. Det bygger både självförtroende och drivkraft.

En förskola för alla
Jag vill se en förskola där barnen är ute så mycket som möjligt. Där de får lära sig leka med alla barn och se behållningen i varandras olikheter. En förskola där barnen får växa och lära sig om världen omkring dem och stå förberedda när de börjar skolan.

Alla barn ska ha den möjligheten. Det kräver att vi öppnar förskolan för alla. Vi vill se att alla barn ska ha rätt till full barnomsorg. Det ger mer frihet och flexibilitet för Linköpings familjer och det ger arbetslösa full frihet att söka jobb.

Det är under de första åren som ett barns grundläggande personlighet formas. Erfarenheterna från den verksamhet vi har idag visar att de barn som behöver barnomsorgen bäst inte får den. Barn med svåra uppväxtförhållanden behöver mer vuxenkontakt. Samtidigt ska alla barn ha rätt att lära sig det svenska språket innan de börjar skolan. Centerpartiet föreslår en uppsökande verksamhet för att få fler familjer att utnyttja barnomsorgen.

Förskolan ska vara en plats barnen längtar till. Den är vårt viktigaste medel för att hjälpa de barn som har det svårt och ge alla barn en möjlighet att växa och utvecklas. Vi måste se till att alla förskolor har en inspirerande miljö, varma golv och tak för vagnar utomhus.

Barns läsning
Barns språkutveckling är nyckeln till lärande. Många hushåll i Linköping är idag utan böcker. Centerpartiet vill satsa på att ge alla barn en start i sin bokhylla med en handfull barnböcker. Vi vill uppmuntra till mer kvalitetstid mellan barn och föräldrar och ge varje litet barn nya drömmar att drömma.

Skolvägen
Alla barn bör kunna ta sig till skolan utan att behöva åka bil. Idag måste barn, både inne tätorten och utanför, korsa tätt trafikerade sjuttiovägar. Centerpartiet vill införa variabla hastighetsgränser efter tiderna när barnen tar sig till skolan på fler platser. Vi vill smalna av övergångställen till enfiligt för att öka barnens synlighet och få ner hastigheterna där barnen rör sig. Inget barn ska behöva sätta livet till på vägen till skolan!

Lärarutbildningen
Linköpings lärarutbildning är rankat som en av världens hundra bästa (Q5 World university ranking). Linköpings kommun har byggt ett nära sammarbete på flera områden med universitetet. Vi vill stärka banden och vidga verksamheten. Alla parter står som vinnare i det men framför allt de viktigaste i hela kommunens verksamhet, våra barn.

Idag är det brist på lärare inom flera ämnesområden. På lång sikt är det den svenska skolans största utmainng. Vi vill att Linköping går före och skapar incitament för att fler ska söka sig till utbildningarna.

Särskolan
Vi måste lyfta ambitionsnivån i särskolan. Oavsett förutsättningar måste målet med skolan vara att ge varje ung mäniska förutsättningarna att få ett jobb, kunna studera vidare och förverkliga sina drömmar. Det ska gälla även för särskolans elever.

Fritidsverksamheten
De barn som har störst behov av fritidsverksamhet behöver ramar och struktur för att växa. Kommunens fritidsverksmheter har inte resurser att erbjuda det löpande. Vi vill se ett närmare sammarbete med Linköpings föreningar för att skapa band mellan ungdommar och föreningsverksamheterna. Vi vill se ungdommar som växer och föreningarna som växer på sina egna villkor, med fler deltagare och resurser. Samtidigt vill vi vidga uppdraget till att stötta alla ungdommar, oavsett ålder.

Detta förutsätter både att fritidsverksamheten flyttas organisatoriskt till Kultur- och fritidsnämnden.

 

Vill du läsa på om bakgrunden till förslagen?

Kommunen betalar hundra tusentals kronor varje år för att skicka politiker på utbildningar. Ska det vara en god investering tycker jag att politikerna bör redovisa vad de får ut av det. Ska vi ha valuta för våra skattepengar är transparens viktig.

Här presenterar jag alla mina anteckningar och kommentarer från mina skolseminarier och kurser. Jag har gott om powerpointfiler att komplettera anteckningarna med. Är du intresserad av någon speciell, skicka mig ett e-post.

Klicka här för att ta dig till sammanställningen!

Vänliga hälsningar,
Anders

Kommentera gärna. Alla kommentarer granskas före publicering.

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.